khách sạn

Màn nhựa pvc vị cứu tinh cho các doanh nghiệp

Hằng năm có đến 60 % các doanh nghiệp trong dịch vụ nhà hàng, khách sạn, chế biến thức ăn vi phạm khâu không đảm bảo chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó có 40 % doanh nghiệp bị phá sản vì số tiền các cơ quan chức năng phạt không hề