Bài Cúng Đêm Giao Thừa 30 Tết 2020 Đầy Đủ

Lễ tất niên, Giao thừa được tiến hành vào ngày 30 Tết. Trước khi cúng tất niên, mọi nhà đều chuẩn bị, sắm sửa đầy đủ mâm lễ cúng như mâm ngũ quả, hương hoa, giấy tiền vàng mã… Theo quan niệm dân gian, lễ cúng Giao thừa được cử hành ở cả trong nhà […]

Xem chi tiết

Bài Cúng Ông Công Ông Táo năm 2020 ngày 23 tháng 12

Theo các nhà nghiên cứu, phong tục thờ và cúng Táo Quân (Ông Công, Ông Táo) không phải là một hủ tục mê tín dị đoan mà là một tín ngưỡng văn hóa dân gian và có những mặt tích cực của nó. Sự tích và nguồn gốc của Lễ cúng Ông Công, Ông Táo […]

Xem chi tiết