Thông tin về BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP] DVD và BLU-RAY

Sau sự ra mắt album thành công trong tháng 2 với MAP OF THE SOUL: 7. Sắp tới Nhóm Nhạc Toàn Cầu BTS sẽ cho ra mắt tiếp BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP] DVD và BLU-RAY . Những thông tin chúng tôi đã tập hợp lại và gửi đến người âm hộ yêu thích nhóm nhạc. […]

Xem chi tiết