Hiệu điện thế là gì ? Hiệu điện thế là kiến thức vật lý chúng ta được tiếp cận từ Vật Lý lớp 11. Chúng ta hãy cùng nhau xem một số kiến thức trọng tâm trong bài hiệu điện thế là gì nhé

Xem thêm bài viết khác:

Hiệu điện thế là gì ?

Hiệu điện thế hay điện áp là sự chênh lệch về điện thế giữa hai cực

U12= V1 – V2

  • Hiệu điện thế biểu thị cho khả năng thực hiện công di chuyển một hạt điện tích trong trường tĩnh điện từ điểm này đến điểm kia
  • Hiệu điện thế ký hiệu là U, đơn vị là V (Vôn)

Công thức tính hiệu điện thế

Công thức tính

Hiệu điện thế đã được nhắc đến ngay từ bậc cơ sở với công thức:

        U= I. R  

Trong đó :

  • I là cường độ dòng điện (A)
  • R là điện trở của vật dẫn điện (Ω)
  • U là hiệu điện thế (V)

Lên tới bậc phổ thông qua những phân tích tìm hiểu về bản chất như ở trên ta có thể thấy rằng

U12= V1 – V2.

Ví dụ minh họa:

Một e di chuyển một đoạn 0,6 cm từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện của 1 điện trường đều thì lực điện sinh công 9,6.10-18J

  • a Tính cường độ điện trường
  • b Tính công mà lực điện sinh ra khi e di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương và chiều nói trên?
  • c Tính hiệu điện thế UNP

Bài giải 

Hiệu điện thế hãm là gì ?

Hiệu điện thế hãm (trong hiện tượng quang điện) là hiệu điện thế âm phải đặt vào giữa anôt và catôt của tế bào quang điện để dòng quang điện triệt tiêu hoàn toàn

hiệu là Uh (Uh = – UAK)

Giá trị hiệu dụng, cường độ dòng điện hiệu dụng, hiệu điện thế hiệu dụng

Mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn biết thêm được điều gì đó nhé. Chúc bạn sẽ chinh phục được những bài toán liên quan đến hiệu điện thế nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *