Advertisement

Bạn đã biết được những Công thức hóa học của đường Saccharose Glucose Fructose là gì hay chưa. Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để được giải đáp nhé

Xem thêm bài viết: 

Công thức hóa học của đường Saccharose là gì ?

Sucroza hay saccarôzơ, saccharose là một disacarit (glucose + fructose) với công thức phân tử C12H22O11.

Nó còn có một tên khác là là α-D-glucopyranozyl-(1→2)-β-D-fructofuranozit (kết thúc bằng “ozit” vì nó không phải là đường khử).

Một số thông tin khác

 • Công thức: C12H22O11
 • Khối lượng phân tử: 342,3 g/mol
 • Điểm nóng chảy: 186 °C
 • Khối lượng mol: 342.29648 g/mol
 • Độ hòa tan trong nước: 211,5 g/100 ml (20 °C)
 • Khối lượng riêng: 1,587 g/cm³

Công thức hóa học của đường Glucose là gì ?

Glucose là một cacbohidrat đơn giản nhất (monosaccarit). Glucose có công thức phân tử là C6H12O6 tồn tại ở dạng mạch hở và mạch vòng. Trong dung dịch, chúng chỉ ở dạng vòng 6 cạnh gồm dạng \alpha và \beta.

Glucose trong phân tử có cấu tạo của anđehit đơn chức có 1 nhóm -CH=O và ancol 5 chức có chứa 5 nhóm OH liền kề. Công thức cấu tạo hóa học của glucose mạch hở như sau:

CH2OH – CHOH – CHOH – CHOH – CHOH -CH=O

Hoặc viết gọn là: CH2OH[CHOH]4CHO

Một số thông tin khác:

 • Công thức phân tử: C6H12O6
 • Khối lượng mol: 180.16 g/mol
 • Khối lượng riêng: 1.54 g/cm3
 • Điểm nóng chảy α-D-glucose: 146 °C
  β-D-glucose: 150 °C
 • Độ hòa tan trong nước: 91 g/100 ml (25 °C)

Công thức hóa học của đường Fructose là gì ?

Fructose, còn gọi là đường fructô, đường hoa quả hay đường trái cây, là một monosaccharide ketonic đơn giản tìm thấy trong nhiều loài thực vật, nơi nó thường được liên kết với glucose để tạo thành các disaccharide sucrose

Công thức của đường hóa học Fructose là C6H12O6

Một số thông tin khác: 

 • Công thức: C6H12O6
 • Tên hệ thống: 1,3,4,5,6-Pentahydroxy-2-hexanone
 • Tên khác: fruit sugar, levulose, D-fructofuranose, D-fructose, D-arabino-hexulose
 • Danh pháp IUPAC: 1,3,4,5,6-Pentahydroxy-2-hexanone
 • Khối lượng riêng: 1.694 g/cm3
 • Phân loại: Đường thực phẩm, Chất thuộc nhóm tinh bột kém hấp thu và có khả năng lên men

Mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn biết thêm được nhiều thông tin mới cũng như ôn lại được một vài công thức trong Hóa Học nhé

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *