Chu vi diện tích hình tròn là những công thức không chỉ gặp ở lớp dưới mà lên lớp 12 rồi bạn vẫn còn gặp lại những công thức đó.

Tuy nhiên với kiến thức toán từ lớp 5 khiến bạn không nhớ, hay không nhớ rõ công thức của nó. Thì ngay dưới bài viết dưới đây sẽ có bạn biết đáp án đấy.

Xem thêm bài viết khác:

dien tich hinh tron

Công thức tính chu vi diện tích hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn

Khái niệm về chu vi hình tròn: Chu vi hình tròn hay đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn. Công thức của chu vi hình tròn là lấy đường kính nhân với pi hay 2 lần bán kính nhân pi.

 

chu vi hinh tron

Trong đó:

  • C: là chu vi hình tròn
  • R: là bán kính hình tròn
  • D: là đường kính hình tròn
  • là 3,14 ( là hằng số giá trị tương đương )

Công thức tính diện tích hình tròn

Khái niệm diện tích hình tròn: Diện tích hình tròn được tính bằng độ lớn của hình tròn chiếm trên một bề mặt nhất định.

Trong đó:

  • S: là diện tích hình tròn
  • R: là bán kính hình tròn
  • D: là đường kính hình tròn
  • là 3,14 ( là hằng số giá trị tương đương )

Bài tập minh họa tính chu vi diện tích hình tròn

Ví dụ: Tính chu vi hình tròn khi biết diện tích. Cho hình tròn C có diện tích bằng 26 cm2. Tính chu vi hình tròn

Lời giải:
– Diện tích hình tròn là S = Pi.r2
Mà diện tích bằng 26 cm2 => r = 2,877 cm
– Chu vi hình tròn là C = d.Pi = 2r.Pi = 2 . 2,887 . 3,14 = 18,068 cm
Vậy chu vi của hình tròn bằng 18,068 cm
Hy vọng với những kiến thức mà asean2010.vn đem đến cho bạn trong bài viết này sẽ giúp bạn giải được những bài toán liên quan đến hình tròn nhé. Chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *