Diện tích Hình Bình Hành là hình ta hay quên, cùng với những công thức và tính chất của nó khó phân biệt được. Những tính chất của nó khiến ta cảm thấy e ngại, không biết cách xác định làm sao để tính.

Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem lại công thức tính chu vi, diện tích cùng với những tính chất của hình bình hành nhé.

Xem thêm bài viết: 

Định Nghĩa Hình Bình Hành

Định nghĩa:

+ Hình bình hành là tứ giác mà có 2 cặp cạnh đối song song với nhau hoặc 1 cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

+ Trong hình bình hành có 2 góc đối bằng nhau; 2 đường chéo sẽ cắt nhau tại trung điểm của hình. Dễ nhớ hơn có thể hiểu hình bình hành là 1 trường hợp đặc biệt của hình thang.

Công thức tính chu vi hình bình hành

Công thức tính chu vi hình bình hành:

Công thức: C = (A+B) X 2

Trong đó:

  • C : Chu vi hình bình hành
  • a và b: Hai cạnh bất kỳ của hình bình hành

Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Cho hình bình hành ABCD có 2 cạnh bất kỳ là 8cm và 10cm. Hãy tính chu vi của hình bình hành đó?

Giải:

Áp dụng công thức C = (A+B) X 2+ = ( 8+10) X 2 = 36 cm

Diện Tích Hình Bình Hành

 Công thức tính diện tích hình bình hành

Công thức: S = a x h

Trong đó:

  • a: Cạnh đáy của hình bình hành.
  • h: Chiều cao (nối từ đỉnh tới đáy của một hình bình hành).

Phát biểu bằng lời: Diện tích hình bình hành bằng tích của cạnh đáy nhân với chiều cao.

Bài toán ví dụ:

 Ví dụ 2: Cho hình bình hành ABCD có cạnh bằng 6cm và chiều cao nối từ đỉnh xuống đáy bằng 8cm. Tính diện tích hình bình hành đó?

Giải:

Áp dụng công thức: S = a x h = 6×8= 48 cm2

 

Trên đây là công thức tính chu vi hình bình hành và diện tích hình bình hành bạn cần biết. Bạn cần nắm được công thức, xác định yêu cầu cần tính bạn sẽ làm được.

Chúc các bạn làm bài thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *